1  2  >>  Leitud: 20 tulemit  Kuvab: 1-10 tulemit 
 
 Kuupäev  Pealkiri
23.10.17 21. oktoobril 2017 sündis Rõuge vald
11.07.16 Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2016. aastal:
21.07.17 Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2017. aastal:
10.11.17 Liikluse piiramine kohalikel teedel
02.01.17 Mõniste Kool viib perioodil 5.09.2016-3.09.2018 ellu projekti Mõniste huvikooli asutamine
17.11.17 Moodustus uus omavalitsusüksus Rõuge vald
25.10.17 Olev Mõttuse volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine
25.10.17 Rainer Visseli volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine
17.11.17 Rõuge vallavalitsuse koosseis
07.11.17 Rõuge Vallavolikogu 2.11.2017 istungi kokkuvõte
 Kuupäev  Pealkiri

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru