Mõniste Vallavolikogu 16.08.2017 istungil arutati:

Tagasi

• Toimus Rõuge valla põhimääruse eelnõu esimene lugemine. Määruse kinnitavad ühinevate omavalitsuste volikogud ning määrus jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.

• Kinnitati Mõniste Kooli arengukava aastateks 2017-2021.

• Mõniste Kooli lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks kinnitati alates 1. septembrist 840 eurot kuus.

• Kiideti heaks Rõuge valla jäätmejaama laiendamiseks laenu võtmine summas 8428.66 eurot.

• Lõunatipp oü kustutati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirjast maatüki nr 72 osas.

• Muudeti Mõniste Vallavolikogu 29.06.2006 määrust nr 12 "Vallavara valitsemise kord."

• Kinnitati enampakkumise tingimused ja otsustati võõrandada avalikul enampakkumisel alljärgnev vallavara:
Päkapiku kinnistu Karisöödi külas, alghind 11000 eurot;
Korteriomand nr 1099941 Mõniste külas, alghind 1500 eurot;
Tedre ja Valla tee kinnistud Mõniste külas, alghind 29000 eurot.

• Otsustati saata vallavanem Katrin Roop 10.-13.09 2017 Islandile, Arborgi ja 24.-27.09 2017 Soome, Vesilahti välislähetusse osalema Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projekti “Community Guarantee” raames korraldataval õppereisil.

Uudis lisatud: 21.08.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru